Yenidoğan Günlüğü

Organicum Saç

19-24 Ay - Gelişim

Oyunlar

Birlikte şarkı söyleyip dans edebilirsiniz

Onu akranları ile bir araya getirin, oynamaya teşvik edin.

Artık masaldan hikayeye geçin, okurken taklitler yapın, sonrasında onunda taklitlerle size anlatmasına olanak tanıyın, onu teşvik edin.

Saklambaç, yakalamaca oynayın.

Şekilleri öğreneceği oyuncaklarla oynayın. Benzer deliğe şekli atmasını ona da öğretin.

Kapalı kutuya oyuncağı saklayın, açıp almaya teşvik edin. Yönlendirin aynı oyunu o size tekrarlasın.

2 yaşının sonuna doğru birlikte zıplayarak oynayın. Tavşan, kurbağa gibi yürüyün, aslan gibi kükreyin. Masalları birlikte canlandırın. Aldığı rolu uygulamaya teşvik edin.

19-24 ay arası değişiklikler

Bu aylarda 16-20 dişi vardır.

2 yaşına doğru ben, sen ayırımına başlar.

Canlı cansız kavramı oturmaya başlar.

2 kelimelik cümlecikler kurabilir. 50 civarında kelimeyi rahatlıkla söyleyebilir.

Organlarının çoğunu bilir.

Anne ve babayı taklit eder.

Olmaz ve hayıra tepki vermeye başlar, kızgınlık nöbetleri yaşayabilir.

Henüz paylaşmayı bilmez, kendisine ait olanları şiddetle korur.

İstediği şeyi hemen yapmak ister, sabrı yoktur.

Sabırlı olmalısınız! “Bu ne”? sorusunu sürekli tekrarlar.

Kendinden bahsederken ismini söyler.

Bilmediği şeylerden korkmaya başlar. Dışarıdan gelen sesler, karanlık v.s onun için korku kaynağı olabilir. Sesin kaynağını göstererek, ışık açıp kapıyarak nesne- sonuç ilişkisini kurmasına yardımcı olursanız korkuları azalacaktır.

Bebeğiniz neler yapabilir?

Koşarken veya yürürken artık düşmez.Düştüğünde de kendiliğinden kalkar.

İki eliyle büyük oyuncakları kavrayarak taşıyabilir.

Aman dikkat ! Kapı kollarına ulaşabilir ve açabilir.

Merdivenleri tek ayakla rahatlıkla çıkıp, rahatlıkla inebilir.

Yuvarlak ve düz çizgi çizebilir.

Büyük- küçük, yüksek- alçak gibi kavramları gelişmeye başlar.